Home Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Arkitekt

Home
Idéoplæg
Myndighedsprojekt
Detailprojekt
Projektopfølgning
Tegninger
Model


Arkitektarbejder

Under denne overskrift vil vi kort beskrive hvilke discipliner der er i et arkitektprojekt.

Normalt bliver processen opdelt i flere underpunkter, således at vi sammensætter teamet således at vi har de bedste kompetencer placeret hvor de gør mest nytte.

Vi har valgt at opdele processen i følgende hovedoverskrifter

Ø                    Idéprojekt

Ø                    Myndighedsprojekt

Ø                    Detailprojekt

Ø                    Projektopfølgning

Ø                    Tegninger

Ø                    Model

 
Send mail til jens@bygkonsult.dkmed kommentarer til vores web side.