Home Up Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Myndighedsprojekt

Home
Up


Myndighedsprojekt

På baggrund af idéprojektet udarbejdes et myndighedsprojekt.
Myndighedsprojektet er det materiale der sendes til kommunen som andragende – ansøgning – for at få tilladelse til at opføre byggeriet.

 

Dette består bl.a. udarbejdelse af selve andragendet med tilhørende tegninger med mål, kort beskrivelse af byggeriet data bl.a. med hensyn til arealer, energimæssige forhold herunder vinduesarealer samt af øvrige krav som myndighederne stiller.

 

Derudover udarbejder vi også en kort beskrivelse, hvor vi beskriver hvilke anvendelser og materialer, der indgår i projektet.

 

Myndighedsprojektet anvendes i visse tilfælde også til at hente overslagspriser hos entreprenører.

 

Når dette er indsendt til myndighederne opstarter processen med at udarbejde et detailprojekt.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.