Home Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Bygningssyn

Home


Bygningssyn / købersyn

1.    Bygningsgennemgang
Vi gennemgår ejendommen sammen med Dem som aftales med baggrund i den udarbejdede Tilstandsrapport inden De køber den.
I en kort mundtlig / skriftlig rapport fortæller vi, i hvilken stand ejendommen er, samt hvad det eventuelt vil koste at sætte den i stand.
Det er sjældent, at Tilstandsrapporten angiver istandsættelsespriser og skulle der væren angivet priser, er det sjældent at der er overensstemmelse mellem det Tilstandsrapport angiver, og hvad det reelt koster.
Der er med vores rapport åbnet mulighed for, at prisen eventuelt kan nedsættes, når den foreligger som dokumentation for, hvad en istandsættelse vil koste.
I langt de fleste tilfælde sparer De mere end vores honorar, ved at prisen på ejendommen nedsættes.

 

2.    Forhandling med ejendomsmægler
Vi kan, hvis det ønskes, deltage i en forhandling med ejendomsmægleren / sælgeren for at få nedsat prisen på ejendommen.
I de fleste tilfælde kan en telefonsamtale være nok.

 

3.    Forslag til ombygning
På opfordring udarbejder vi et skitseforslag til ombygning af ejendommen. De udarbejdede skitser er ikke bygningstegninger, men et forslag til ombygning.

 

4.    Indhentning af priser
Hvis det ønskes kan vi indhente overslagspriser på ombygningen / istandsættelsen af ejendommen, på baggrund af bygningsgennemgangen og eventuelle skitser.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.