Home Up Arkitekt Bygningssyn Ingeniør Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Opdeling

Home
Up


Sammensætning af rådgiverteams

 

For at opnå den bedste og mest optimale løsning af de enkelte rådgivningsopgaver opdeler vi disse i mindre delopgaver og bruger små specialiserede firmaer, hvor kompetencerne er store og hvor det faste omkostningsniveau er mindre.

Vi vælger de for det enkelte projekt bedst egnede specialist firmaer til de enkelte delopgaver.

Det vil sige, at vi får de bedste rådgivere til at løse de enkelte delopgaver.

 

Hele processen bliver styret af os, således at bygherren kun vil have ganske få personer, han behøver at kontakte under byggeprocessen.

Ved at styre processen på denne måde sikre vi, at alle informationer og oplysninger sammenholdes af os, samtidig med at ansvaret og kompetencen er klart placeret.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.