Home Up Arkitekt Bygningssyn Ingeniør Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Vi tilbyder

Home
Up


Økonomiske og kvalitetsmæssige fordele

Vi tilbyder vore bygherrer rådgivning med økonomisk fordel, idet vi via vores koncept udnytter de muligheder, der er i markedet for at tilknytte de specielle spidskompetencer, der er nødvendige for at løse opgaverne bedst og mest økonomisk, på den måde kan vi tilføre de enkelte projekter merværdi. 

Tidligt i projekteringsfasen udarbejdes et estimat / overslag med baggrund i de funktionskrav og ønsker der stilles til projektets løsning.

Med baggrund i dette estimat er det muligt at tilpasse økonomien til funktionskravene og ønskerne på et tidligt tidspunkt i projektforløbet.

Når estimatet er kendt kan bygherren herefter lægge sin strategi for udarbejdelsen af projektet og beskrivelsen, således at vi i fællesskab med de involverede rådgivere arbejder mod det fælles mål.

 

De 3 parametre til regulering af et byggeprojekt

 Et byggeprojekt kan overordnet reguleres i følgende hovedparametre

  1. Størrelsen
  2. Kvaliteten
  3. Prisen

Umiddelbart kan man regulere et byggeri ved at fastholde en eller to af parametrene og herefter regulere på den 3., og på denne måde rette byggeriet ind efter de stillede ønsker.

 F.eks. kan en bygherre have ønsket om at kvaliteten og prisen skal fastholdes, hvorfor man så kun kan regulere på antallet af kvadratmetrene.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.