Home Up Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Statik

Home
Up


Statiske beregninger

Idéprojekt
I forbindelse med udarbejdelsen af et idéprojekt bidrager bl.a. statik-ingeniøren med dimensioner på de bærende konstruktioner således at ”hoveddispositionen” kan fastlægges. Samtidig med at dette arbejde udføres bliver der taget jordbundsprøver af geoteknikeren, således at jordens stabilitetsforhold afklares, oplysninger som statikeren skal anvende i sine beregninger.

 

Myndighedsprojekt
Når myndighedsprojektet, ansøgning om byggetilladelse - andragende, er udarbejdet, udarbejdes de statiske beregninger, bl.a. med baggrund i den geotekniske rapport.
På baggrund af det indsendte andragende til myndighederne, indsender vi et materiale med beregninger, bl.a. af de bærende konstruktioner i projektet til myndighederne.

 

Detailprojekt
Detailprojektet indeholde alle de tegninger som er nødvendige, for at projektet kan opføres på byggepladsen.
Der udarbejdes en fællesbeskrivelse med betingelser for, hvordan entreprenøren skal forholde sig rent juridisk, samt en fagbeskrivelse der beskriver byggeriet i nødvendige detaljer der sammen med tegningerne og skitserne entydigt fastlægger byggeriet.

 

Projektopfølgning - Tegninger
Når byggeriet er færdig tilrettes de nødvendige tegninger, således at de er i overensstemmelse med det udførte - "AS BUILT - tegninger".

Hvis bygherren ønsker det, efter at byggeriet er afsluttet og overdraget til ham, kan udleveres en CD med tegningerne.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.