Home Up Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

VVS

Home
Up


VVS-, ventilations- og kloakinstallationer

Idéprojekt
I forbindelse med udarbejdelse af et idéprojekt bidrager VVS-ingeniøren bl.a. med føringsveje for VVS-installationer, herunder og eventuelle ventilationsrør i projektet.

 

Myndighedsprojekt
Når myndighedsprojektet er udarbejdet, udarbejdes vanddiagrammer og kloakplaner.
På baggrund af det indsendte andragende, indsender vi et materiale med tegninger og diagrammer af alle VVS-arbejder til myndighederne.

 

Detailprojekt
Detailprojektet indeholde alle de tegninger som er nødvendige, for at projektet kan opføres på byggepladsen.
Der udarbejdes en fællesbeskrivelse med betingelser for, hvordan entreprenøren skal forholde sig rent juridisk, samt en fagbeskrivelse der beskriver byggeriet i nødvendige detaljer der sammen med tegningerne og skitserne entydigt fastlægger byggeriet.

 

Projektopfølgning - Tegninger
Når byggeriet er færdig tilrettes de nødvendige tegninger, således at de er i overensstemmelse med det udførte - "AS BUILT - tegninger".

Hvis bygherren ønsker det, efter at byggeriet er afsluttet og overdraget til ham, kan udleveres en CD med tegningerne.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.