Home Up Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Aflevering

Home
Up


Aflevering 

I forbindelse med entreprenørernes aflevering af byggeriet, gennemgår vi byggeriet for fejl og mangler.

Der udarbejdes mangellister, der angiver hvor og hvilken mangel der er tale om, således at denne kan findes og rettes. Der kræves at mangellisterne returneres til os med kvittering for at manglen er udbedret.

Når manglerne er udbedret foretages aflevering af byggeriet til bygherren ved afholdelsen af en afleveringsforretning med et dokument der beskriver de aftaler der er indgået og gælden fra denne dag.

Ved en afleveringsforretning overgår ansvaret for det opførte anlæg til bygherren og afhjælpningsåret begynder for entreprenøren, dvs. at entreprenørens garantistillelse nedskrives til 2 % af entreprisesummen.

Denne garanti skal stå frem til 1 årsgennemgangen af byggeriet, hvor eventuelle mangler, der er opstået i dette år skal afklares og udbedres af entreprenøren.

Garantien kan kun frigives af bygherren på entreprenørens opfordring.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.