Home Up Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Tidsplan

Home
Up


Tidsplan

Der udarbejdes med baggrund i opgavens kompleksitet og bygherrens ønsker, på et tidligt tidspunkt, en meget grov tidsplan, der kan bestå af et forventet projektstarttidspunkt, myndighedsbehandling, byggetid og en aflevering, dette i samråd med bygherrens ønsker.

 

Når projektets overordnede linier er kendt og et myndighedsprojekt er under udarbejdelse, bliver denne tidsplan løbende revideret, når der fremkommer mere specifikke oplysninger, herunder den stedlige kommunes behandlingstid for byggeandragender, leveringstider for udvendige døre og vinduer etc..

 

Efter prisindhentningen kan den endelige hovedtidsplan udarbejdes, hvilket oftest gøres i samarbejde med de valgte entreprenører med angivelse af alle for byggeriet nødvendige nøgledatoer, herunder f.eks. terminer for start af byggeriet, aflevering og dagbøder.

 

De nødvendige detailtidsplaner udarbejdes af entreprenørerne og de skal alle overholde de givne terminer i hovedtidsplanen, samt godkendes af os.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.