Home Up Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Tilsyn

Home
Up


Tilsyn 

Under hele udførelsesperioden af byggeriet fører tilsyn med byggeriet så kvalitet og tid overholdes.

Der afholdes byggemøde en gang om ugen med entreprenøren(rne), hvor vi gennemgår stadet for byggeriet, tilser og løser eventuelle projektspørgsmål, og tager stikprøver af den udarbejde kvalitetssikring.

En gang om måneden aftales ud fra stadet hvor meget entreprenørerne kan fremsende á conto begæring på.

Der udfærdiges et byggemødereferat fra hvert møde hvor de indgåede aftaler nedskrives.

 

Sideløbende med de ugentlige byggemøder kan der også afholdes økonomi- og projekteringsmøder, hvis dette skulle blive nødvendigt, således at byggemøderne afholdes som statusmøder til gavn for alle parter.

 

Sideløbende udarbejdes løbende et byggeregnskab således at alle ændringer registreres og følges op.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.