Home Up Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Udbudsmateriale

Home
Up


Projektmateriale

Projektmaterialets udarbejdelse kan begynde med udarbejdelsen af andragendet - ansøgningen til byggetilladelsen – til den stedlige kommune. Til kommunen skal der udarbejdes en kort beskrivelse der angiver de væsentligste hovedområder af byggeriet sammenholdt med de krav der stilles til et andragende. Hertil skal også vedlægges nødvendige tegninger bl.a. visende byggeriet i plan, snit og facader.

Herefter udarbejdes fællesbetingelserne for de bydende, dvs. de ”spilleregler” der nu er gældende for et samarbejde, som det er at opføre et byggeri. Fællesbetingelserne er bl.a. medvirkende til at de juridiske forhold parterne imellem er så klare og enkle som overhovedet muligt.

Endelig udarbejdes detailprojektet – fagbeskrivelsen. Det er denne beskrivelse der i detaljer beskriver hvilke ønsker og krav bygherren har til opførelsen af ejendommen. Denne beskrivelse skal nøje sammenholdes med tegningsmaterialet, således at begge dele supplerer hinanden.

 

Udbudsmateriale

Til detailprojektet udarbejdes et sæt tilhørende tilbudslister der sammen med tegningerne og fællesbetingelserne udgør det udbudsmateriale der sendes til prissætning hos de udvalgte entreprenører der skal afgive tilbud.
Til hver opgave udvælger vi de entreprenører der har de ønskede kvalifikationer, kapacitet og tid til at udføre opgaven. Dette giver erfaringsmæssigt den bedste løsning og pris.

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.