Home Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Projektforløb

Home
Program
Overslag
Kvalitetssikring
Økonomi
Tidsplan
Udbudsmateriale
Tilbud/licitation
Kontrakt
Tilsyn
Aflevering


Projektforløb

FJELDBORG BygConsult har mere end 40 års erfaring med planlægning, udarbejdelse og gennemførelse / styring af byggerier og anlægsopgaver med private og / eller offentlige bygherrer.

Vi har her valgt at give en kort gennemgang af hovedstrukturen for gennemførelsen af en ”standardopgave”, hvis denne findes.

Det bør nævnes at ikke alle af de nedenfor nævnte funktioner anvendes i alle byggerier, men at hvert byggeri sammensættes efter opgavetype, ønsker etc. således, at opgaven rent økonomisk og projektmæssigt optimeres bedst.

 

Nedenstående punkter gennemgås kort

Ø                        Program

Ø                        Overslag

Ø                        Kvalitetssikring

Ø                        Økonomi

Ø                        Tidsplan

Ø                        Projekt- og udbudsmateriale

Ø                        Prisindhentning / Licitation

Ø                        Kontrakt

Ø                        Tilsyn

Ø                        Aflevering

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.