Home Up Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Projektforløb Termografi Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Løbende

Home
Up


Løbende opgaver

År

Opgavetype

Beskrivelse

Bygherrer

Billede

Løbende

Termografi

Udarbejdelse af termografirapporter med det sidste udstyr på markedet

Private bygherre

 

Løbende

Vurdering af ejendomme

Sammen med ejer eller køber, at rådgive omkring tilstand, muligheder og økonomiske forudsætninger ved investeringer i ejendomme.

Virksomheder, investorer, private som offentlige.

Løbende

"Købersyn"

Gennemgang og evt. økonomisk vurdering af omkostninger ved ombygning/istandsættelse af en ejerbolig, med en køber, evt. med baggrund i en tilstandsrapport.

Virksomheder, investorer, private som offentlige bygherrer

Løbende Tilsyn For forskellige bygherre følges flere typehusfirmaers opførelse af typehuse Forskellige Private Bygherrere  

Løbende

Forsikringssager

Gennemgang af ejendomme bl.a. med baggrund i en tilstandsrapport og den tegnede ejerskifteforsikring, og på den baggrund rådgive omkring eventuel dækning.

Ejerskifte- og bygningsforsikringer

Løbende

Grundsøgninger

For potentielle købere at finde egnede grundarealer på Sjælland til erhverv, støttede boliger og ejerboliger.

Virksomheder, investorer og private bygherrer

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.