Home Arkitekt Bygningssyn Firmaprofil Ingeniør Projektforløb Termografi Referencer Kontakt Indhold      kontakt 28 26 02 82

Termografi

Home
Bygninger
El-tavler


Termografering

Hvad er termografering og hvad kan det bruges til?

Termografering udføres med et specielt ”fotografiapparat” der fungerer som et fotografiapparat men måler den varmeudstråling som emnerne man fotografere har. Den varme der registreres kaldes den termiske udstråling som emnernes overflader udstråler.

Termografering er i øjeblikket en af de mest anvendte og præcise metoder til at finde og registrere f.eks. dårligt isolerede områder i bygninger, på varmerør og løse monterede kabler og defekte komponenter i el-tavler, dette blot for at nævne nogle ganske få områder.

Med termografering kan man med billeder vise temperaturforskelle på 0,1 gr. C, og det er derfor en meget præcis måde at få et overblik over eventuelle fejl og mangler på mange områder hvor varme og kulde indgår. 

Når der er foretaget en termografering af de ønskede områder udarbejdes en rapport bestående af et termisk billede og et hertil hørende ”normalt” billede af de enkelte områder der bliver fotograferet. Til disse to billeder knyttes en kort beskrivelse, hvor vi vurderer hvad billederne viser.

Med denne rapport er det efterfølgende muligt at planlægge et eventuelt udbedringsarbejde. 

Vi udfører termografering på begge nedenstående områder, og tilbyder også dette ved f.eks. købersyn, gennemgange af ejendomme, kontrol af nyopførte ejendomme bl.a. med de udførte isoleringsarbejder mm.

Vi har valgt at opdele vores ydelser således 

Ø                       Termografering af bygninger

Ø                       Termografering af el-tavler

 

 
Send mail til info@fjeldborgbygconsult.dkmed kommentarer til vores web side.